dinsdag 17 maart 2020

Mobiele telefonie Gedeeltelijke verstoring mobiel

Wij zien dat op dit moment circa 10% van de gesprekken van en naar mobiel mislukt. De storing lijkt te worden voorzaakt door capaciteitsproblemen op de mobiele netwerken. Wij zijn in overleg met de betreffende mobiele netwerken om te onderzoeken welke maatregelen we hiertegen kunnen nemen.

Update 27-03-2020: er is inmiddels extra capaciteit toegevoegd om het grotere volume gesprekken zonder problemen te kunnen afhandelen.